Cílová skupina

Služba je určena pro všechny občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie

 • dorost (16–18 let)
 • mladí dospělí (19–26 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)