Partneři

Pardubický kraj

www.pardubickykraj.cz

Město Pardubice

www.pardubice.eu/

Asociace občanských poraden

www.obcanskeporadny.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

mmr.gov.cz